“Piknik Seniora”

img_5435 

Spotkanie seniorów, pracowników i całej kadry nowopowstałych w 2015 roku Dziennych Domów pobytu odbyło się 29 września 2016r. w Białobrzegach. Piknik Seniora został zorganizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz I rocznicą działalności Dziennych Domów Pobytu „ Senior Wigor”.

Spotkanie otworzyła i powitała wszystkich gości dr Elżbieta Bojanowska – podsekretarz Stanu w MR,P i Polityki Społecznej . W spotkaniu wzięla również udział Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która podziękowała wszystkim za dotychczasową pracę i działania na rzecz utworzenia placówek . Dalsza część przebiegała w nastroju wymiany dobrych praktyk w zakresie organizacji domów, ich funkcjonowania. Można było również posłuchać wykładu Tadeusza Mytnika kolarza szosowego, wicemistrza olimpijskiego, medalisty MŚ jazdy na rowerze drogą do szczęścia. Seniorzy mogli także wziąć udział w prelekcjach z różnych dziedzin tematycznych: policji, gerontologii, psychologii i organizacji czasu wolnego.