U W A G A !!!

Klub” Senior+” od środy, 05 maja 2021 roku rozpoczyna działalność, w związku z tym seniorzy będą mogli korzystać z zajęć. Placówka będzie funkcjonowała zgodnie z procedurami reżimu sanitarnego oraz zarządzenia nr 4/2021 dyrektora Domu Pomocy Społecznej ”Zielony Taras” w Koszalinie tj.m.in. mierzenie temperatury, maseczki, dezynfekcja oraz zachowanie odstępu. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo seniorów pracwników zalecane jest stosowanie się do obostrzeń i procedur sanitarnych oraz ich przestrzeganie.

Nowi, przyjęci do Klubu seniorzy, będą telefonicznie poinformowani o możliwości oraz szczegółach uczestnictwa w zajęciach.