Dzienny Dom Pomocy “Złoty Wiek” w Koszalinie wznawia działalność.

Od 5 maja 2021 roku seniorzy ponownie mogą korzystać z zajęć prowadzonych
w DDP “Złoty Wiek”. Placówka będzie funkcjonowała zgodnie z procedurami reżimu sanitarnego oraz zarządzenia nr 4/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ” Zielony Taras” w Koszalinie z dnia 26 stycznia 2021 r. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo seniorów i pracowników zalecane jest stosowanie się do obostrzeń i procedur sanitarnych oraz ich przestrzeganie.

Uczestnicy zajęć DDP “Złoty Wiek” będą telefonicznie poinformowani o możliwości uczestnictwa w zajęciach.

„Pakietu zajęciowego”