100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

W Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie , odbyły się uroczyste obchody związane z 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości, w których udział wzięli Seniorzy z DPS „ Zielony Taras”, Dziennego Domu „Pogodna Jesień” Senior +, Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek”, Dyrekcja, pracownicy oraz zaproszeni goście.

Obecny był również płk. dypl. Dariusz Sienkiewicz, który życzył nam, abyśmy Ojczyznę swoją taką jak obecnie mamy, mieli w przyszłości- Niepodległą

Nie zabrakło przedstawicieli mediów, którzy śledzili bacznie przebieg całego spotkania. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie pani Grażyna Sienkiewicz dyrektor DPS „Zielony Taras” przywitała uczestników i gości. Chór Reprezentacyjny Związku Piłsudczyków pod dyrygenturą pana Janusza Piotra Kowalkowskiego zaśpiewał wiele pieśni patriotycznych i wojskowych. Dzieci z Przedszkola nr 16 z Koszalina zatańczyły Poloneza i zarecytowały kilka wierszy patriotycznych min. znany nam wszystkim „ Kto Ty jesteś?” Władysława Bełzy.

Pod koniec spotkania zgromadzona publiczność wspólnie z Chórem zaśpiewała„ O mój rozmarynie” . Obchody zakończyły się pamiątkowym zdjęciem.