Spotkania w Starym Roku

Pani Ania spotkała się z uczestnikami DDP “Złoty Wiek” tuż przed świętami i zaraz po nich, tuż przed nowym rokiem.Przed świętami seniorzy otrzymywali paczki a osobom, które nie dotarły do siedziby “Złotego Wieku”, pracownica dostarczyła je do domu.

Po świętach odbyło się jeszcze mnóstwo wspierających rozmów telefonicznych ale też kilka spotkań indywidualnych z uczestnikami w ramach Alternatywnych form wsparcia. Pani Ania upiekła znów ciasto, którym następnie każdego obdarowywała, sprawiając wszystkim ogromną przyjemność. Seniorzy za każdym razem, kiedy mają okazję kontaktów z pracownikami, okazują swoją wdzięczność i radość z faktu spotkań, wiedzą, że nie są zapomniani i pozostawieni bez pomocy ale wciąż jednak proszą o jeszcze…