82 rocznica wybuchu II wojny światowej

Seniorzy z Dziennego Domu pomocy „ Złoty Wiek „ uczcili minutą ciszy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej.

82 lata temu o świcie Rzesza Niemiecka napadła na Polskę, rozpoczynając II wojny światową, która na całym świecie pochłonęła ok. 50 milionów ofiar.   W czasie II wojny światowej, z rąk Niemców zginęło ok. 6 mln obywateli Polski . Połowę z nich stanowili polscy Żydzi. Dziś , 01 września seniorzy wspominali ten dzień. Zaśpiewali Hymn Polski oraz przygotowali referat nt. Przyczyn i skutków powstania II wojny światowej. Obejrzeli także w internecie I cz. filmu pt” Prawdziwa historia II wojny światowej”. Ten dzień jest ważny dla Polaków, bo wyzwala w nas pamięć o tych, którzy zginęli za swój naród.