„Aktywny Senior Gra w Planszówki”

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #NOWEFIO #NIW #KARRSA  Z przyjemnością informujemy o udziale w projekcie „AKTYWNY SENIOR GRA W PLANSZÓWKI” w ramach programu Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia FIO w Województwie Zachodniopomorskim 2021 -2023, który otrzymał na realizację dofinansowanie w wysokości 5000 zł. Operatorem projektu realizowanego przez grupę nieformalną jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Termin realizacji projektu: 01.09.2021r. – 30.10.2021r.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej – wybranych spośród uczestników Dziennego Domu Pogodna Jesień „Senior +” oraz Klubu „Senior+” w Koszalinie . Za cel główny obrano aktywizację seniorów poprzez organizację spotkań z nowoczesnymi grami planszowymi uwieńczone turniejem. Wsparcie osób starszych to przede wszystkim dbanie o ich kondycję psychiczną i fizyczną, dlatego też dobrą ideą spędzania wolnego czasu i gimnastyką umysłu są właśnie różnorodne gry planszowe poprawiające pamięć, spostrzegawczość, pozwalające ćwiczyć koncentrację oraz szybkość myślenia.