Alternatywne formy wsparcia podczas pandemii

Fakt zawieszenia decyzją Wojewody zachodniopomorskiego działalności domów dziennego pobytu z powodu pandemii koronawirusa, spowodował izolację osób starszych, które zmuszone sytuacją w kraju pozostają od kilku miesięcy w swoich domach.

Nierzadko są wśród nich seniorzy zupełnie samotni, pozbawieni pomocy i wsparcia ze strony bliskich. Wdrożony przez nas pomysł na “Alternatywne formy wsparcia”, zapoczątkowany w DDP “Złoty Wiek” przez akcję mikołajkową, jest kontynuowany i przynosi wiele korzyści naszym podopiecznym a także ogromną satysfakcję pracownikom, z którymi seniorzy odczuwają niesamowitą więź.

Spotkania z uczestnikami, wyjścia na spacery, kijki, w celu załatwienia spraw urzędowych czy związanych z kontaktami ze służbą zdrowia to wymierne, dobre uczynki, które pracownicy wypełniają każdego dnia. Pani Beata upiekła pierniczki, które zasilą paczki przedświąteczne, szykowane ponownie do rozdania. Pomysły ewoluują i rodzą się nowe inicjatywy, kolejne działania i następne spotkania. Seniorzy dostają zadania do rozwiązania aby formę intelektualną utrzymywać na stałym poziomie, gimnastykują się rozciągając zastałe mięśni i stawy a przede wszystkim mogą porozmawiać z osobami, które znają i lubią. Pani Irenie instruktorka dokonała ustawień w nowym aparacie telefonicznym i przeprowadziła kurs obsługi sprzętu, z obietnicą kolejnej lekcji instruktażowej. Innej osobie ułatwiono zamówienie wizyty lekarskiej u specjalisty. Upieczone przez nas pierniczki, czekają do świąt