„ANIOŁY, DEMONY I…“

Ostatniego dnia maja członkowie Klubu „Senior +” odwiedzili Centrum Kultury 105, aby podziwiać wystawę uznanego artysty Karola Bąką: „Anioły, demony, i…”.

Seniorzy nie ukrywali swojego zachwytu nad pięknem obrazów – ich głębią i wieloznacznością. Dzięki pani Izabeli Madajczyk (kuratora wystawy), która zapoznała wszystkich z osobą autora oraz istotą jego prac, z jeszcze większym zainteresowaniem przyglądaliśmy się prezentowanym dziełom.

Pierwsza wizyta Klubu w CK 105 spotkała się z entuzjazmem uczestników „wyprawy” i deklaracjami chęci do kolejnych…