APEL

APEL – nie zaśmiecajmy naszej planety

Na oczach człowieka, z jego udziałem, odbywa się ogromne morderstwo naszej planety. Symbolicznej gałęzi, na której siedzi człowiek i inne istoty żywe.

W trosce o byt przyszłych pokoleń – A P E L U J E M Y o ograniczenie do niezbędnego minimum produkcji wszechobecnego plastiku – odpowiedzi na wygodę i próżność ludzką, za którą przyjdzie nam zapłacić bardzo wysoką cenę.

Zabrakło oczu, wyobraźni, serca – przymiotów wypływających z troski o dobro istot zasiedlających Ziemię, z których tylko człowiek posiada rozum. A zatem ponosi pełną odpowiedzialność za los naszej planety.

Dla dobra istot ją zamieszkujących, nie pozwólmy zwyciężyć złu, które już zaciera ręce w nadziei, że człowiek stanie się jego bezwolnym narzędziem.

Nie pozwólmy na to, by dobro, które zostało nam dane przez los, stało się śmietnikiem, będącym nie tylko świadectwem przedkładania własnego pozornego dobra nad dobro ogólne, ale też niszczącego Ż Y C I E.

Wanda Kołtun

oraz Seniorzy z Dziennego Domu Pogodna Jesień „Senior+”