Bezpłatna usługa Teleopieki

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie zaprasza Seniorów do skorzystania z bezpłatnej usługi Teleopieki.
Wsparcie adresowane jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającymi z osobami bliskimi,które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Wniosek o udzielenie wsparcia należy dostarczyć do Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” ul. Teligi 4, p. 25.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (94) 717 05 37 w godzinach od 7.00 do 15.00.