Codzienność w „Złotym Wieku”

Seniorzy z radością wrócili do Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek” po długiej nieobecności spowodowanej zawieszeniem działalności z powodu epidemii koronawirusa.

Licznie przybyli do siedziby Placówki . Po paru dniach aklimatyzacji rozpoczęły się zajęcia. Seniorzy po lekkiej gimnastyce ciała próbują pobudzić komórki nerwowe do działania trenując pamięć i koncentrację. Radość sprawia im wspólna rozmowa oraz przebywanie we własnym towarzystwie.