DZIEŃ NAUCZYCIELA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, seniorzy Dziennego Domu Pomocy Złoty Wiek przygotowali życzenia dla nauczycieli i pracowników zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 7 w Koszalinie, z którym współpracują od lat.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Jest uroczyście obchodzone w instytucjach związanych z oświatą. To święto wszystkich nauczycieli. Obchodzone 14 października.