DZIEŃ NAUCZYCIELA

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Jest uroczyście obchodzone w instytucjach związanych z oświatą. To święto wszystkich nauczycieli. Obchodzone 14 października. W związku z tym seniorzy Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek „ postanowili uczcić to Święto i podziękować nauczycielom i pracownikom Przedszkola nr 7 z ul. Piłsudskiego w Koszalinie za ich trud i poświęcenie w wychowaniu młodego pokolenia Koszalinian. Jest to przedszkole ,z którym Złoty Wiek współpracuje od lat. Dlatego też, przedstawicielki -seniorki dziennego domu złożyły na ręce pani Dyrektor Przedszkola nr 7 w Koszalinie własnoręcznie wykonaną kartę oraz przekazały najserdeczniejsze życzenia od wszystkich seniorów.