DZIEŃ ZIEMI W „ ZŁOTYM WIEKU”

Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek uczcili Międzynarodowy Dzień Ziemi 23 kwietnia 2024 roku. Wydarzenie to w Polsce i na świecie corocznie obchodzi się od 1971 roku w celu promowania ochrony środowiska , rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. To doskonała okazja i szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których można zaliczyć zanieczyszczenie powietrza , wody czy globalne ocieplenie. Seniorzy w ramach przypomnienia o tym problemie oczyścili teren wokół Złotego Wieku. Pozbierali śmieci, butelki, niedopałki itp. Każdym obchodom towarzyszy inne hasło przewodnie. W 2024 roku brzmi onoPlaneta kontra plastik”. „W zeszłym roku na całym świecie wyprodukowano ponad 500 miliardów toreb plastikowych, czyli milion torebek na minutę” – czytamy na oficjalnej stronie Dnia Ziemi 2024. Dzień Ziemi obchodzony jest co roku na całym świecie , aby podnosić świadomość na temat przyczyn środowiskowych, edukować innych na temat znaczenia tworzenia bardziej zrównoważonej planety, zachęcać do wspierania i działać na rzecz ochrony różnorodności biologicznej planet. Jesteśmy dumni, że mogliśmy się choć w małym stopniu przyczynić do poprawienia kondycji naszej planety.