DZIEŃ ZIEMI W „ ZŁOTYM WIEKU”

Dzień Ziemii w Złotym WiekuSeniorzy z Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek uczcili Międzynarodowy Dzień Ziemi , przypadający 22 kwietnia 2022 roku. Wydarzenie to w Polsce i na świecie corocznie obchodzi się od 1971 roku w celu promowania ochrony środowiska , rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą.

To doskonała okazja i szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego,do których można zaliczyć zanieczyszczenie powietrza , wody czy globalne ocieplenie. Seniorzy w ramach przypomnienia o tym problemie oczyścili teren wokół Złotego Wieku. Pozbierali śmieci, butelki, niedopałki itp. Każdym obchodom towarzyszy inne hasło przewodnie. W 2022 roku brzmi ono Inwestujmy w naszą planetę. Jesteśmy dumni, że oczyszczeniem terenu koło DDP „Złoty Wiek” mogliśmy się choć w małym stopniu przyczynić do poprawienia kondycji naszej planety.

.