Gimnastyka

Od nowego roku Seniorzy z Dziennego Domu Pogodna Jesień Senior+ rozpoczęli ćwiczenia ogólnokondycyjne z użyciem nowego sprzętu gimnastycznego.

Trening z użyciem gum oporowych “mini band” i mat z pewnością pozytywnie wpłynie na kondycję i samopoczucie Seniorów, a zdrowe zmęczenie nie zniechęci ich do dalszej pracy nad poprawą swojej sprawności i wydolności. Dzięki matom seniorzy mogą wykonywać ćwiczenia w pozycjach izolowanych, w leżeniu przodem i tyłem, klęku podpartym, siadzie prostym, przysiadzie. Są to zupełnie nowe możliwości, do tej pory ćwiczenia odbywały się zazwyczaj w pozycji siedzącej i stojącej. W ćwiczeniach bierze udział grupa zaawansowana, ok.6-8 osób, najbardziej mobilna i wydolna.