Język Migowy

Według informacji przeczytanej w internecie „ język migowy to język naturalny służący do porozumiewania się bez używania narządu słuchu, zazwyczaj przez same osoby głuche lub osoby słyszące z osobami głuchymi”. W Złotym Wieku z seniorami w tej sprawie spotkał się pan Andrzej Rozbicki zastępca dyrektora w Policealnym Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie oraz m.in. specjalista z zakresu języka migowego. Przybliżył seniorom szereg informacji nt. techniki i nauki języka migowego, jego zakres i praktyczne możliwości wykorzystywania tego języka przez osoby słyszące i niesłyszące. Ciekawym punktem programu była nauka kilku praktycznych znaków grzecznościowych takich jak proszę, dziękuję przepraszam czy dzień dobry . seniorom bardzo podobały się te zajęcia. Na koniec wszyscy podziękowali prowadzącemu znakiem migowym- „brawo”.