Kulturalny weekend Seniorów z Różanego Zakątka

Członkowie Klubu Różany Zakątek „Senior+” udowadniają, że dojrzały wiek nie wyklucza wiecznej młodości ducha. Z chęcią uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez koszalińskie instytucje. W miniony piątkowy wieczór (30 września 2022) wybrali się do CK 105, aby wysłuchać koncertu zespołów z Izraela oraz Niemiec, zorganizowanego w ramach „Hanza Jazz Festiwal”. Natomiast już kilkanaście godzin później – w sobotę przed południem – zwarci i gotowi czekali przed Muzeum, aby aktywnie uczestniczyć w warsztatach malarstwa petrykowskiego. Spotkanie realizowane w ramach dorocznej akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadziła pani Halyna Aleksieieva, ukraińska artystka i edukatorka artystyczna. Seniorzy byli usatysfakcjonowani aktywnym weekendem. Jak widać, działania Klubu nie ograniczają się jedynie do prowadzenia zajęć w godzinach otwarcia placówki, a promowanie wielu wszechstronnych akcji organizowanych w okolicy oraz motywowanie swoich Uczestników do udziału w nich odnoszą pozytywne skutki.