Magiczny czas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

Jest taka noc, na którą człowiek
czeka i za któr
ą tęskni. Jest taki wyjątkowy
wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadz
ą
si
ę przy wspólnym stole, Jest taki wieczór,
gdy gasn
ą spory, znika nienawiść… Wieczór,
gdy
łamiemy opłatek, składamy życzenia…
To noc wyj
ątkowa… Jedyna…
Niepowtarzalna… Noc Bo
żego Narodzenia…

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.