Mikołajki ze studentami

Spotkanie mikołajkowe, które odbyło się w DDP “Złoty Wiek” przygotowali słuchacze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.

Studenci przygotowali mnóstwo niespodzianek, począwszy od quizu z wiedzy dotyczącej znajomości obrzędów i tradycji świąt Bożego Narodzenia, poprzez grę w bingo a skączywszy na nauce układu gimnastyczno – tanecznego, który poprowadziła sympatyczna “Mikołajka”.

Seniorzy aktywnie uczestniczyli w programie a za uczestnictwo w zabawach i konkursach zostali obdarowani słodyczami.