Nietuzinkowy spektakl

Seniorzy z Dziennego Domu wybrali się do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie na sztukę „Like Fake. Historia, której nie było” w reżyserii Arkadiusza Buszko. Sztuka „Like Fake” zgromadziła zróżnicowaną publiczność.

W większości była to młodzież ze szkół ponadpodstawowych i zdecydowana mniejszość – seniorzy. Dwa odrębne światy. Sztuka ta nie przybliżyła ich do siebie. Jej treścią był świat współczesnej młodzieży. Zrozumiały przez nią i przez nią całkowicie aprobowany, czego wyrazem był aplauz w czasie trwania sztuki. Niezrozumiały i nieakceptowany przez seniorów reprezentujących pokolenie starsze, Niepokojący znak obecnego czasu. Głośny i wrzaskliwy, nie sprzyjający wyciszeniu.Świat wirtualny.Świat komputerów i komórek. Kierunek, w jakim zmierza nasza cywilizacja wzbudził poważną troskę wśród seniorów. W niewielkim stopniu złagodziła ten niepokój końcowa scena, która wyraźnie wskazała bliską każdemu człowiekowi potrzebę miłości, bliskości i akceptacji, co w świecie nieumiejętnego korzystania z dóbr współczesnej cywilizacji, a szczególnie komputerów i smartfonów jest coraz trudniejsze.