OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

14.11.2019r w Domu Pomocy Społecznej ,,Zielony Taras’’ w Koszalinie zorganizowano dla Seniorów z Dziennego Domu Pogodna Jesień ,,Senior + ‘’ oraz podopiecznych z Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Celem szkolenia było przypomnienie seniorom i podopiecznym o zachowaniu w przypadku pożaru , przyczynach pożarów,środkach gaśniczych, procesie spalania, ewakuacji itd. Szkolenie poprowadził Leszek Socha strażak – ratownik Ochotnicza Straż Pożarna Malechowo-Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, uprawniony Inspektor ochrony przeciwpożarowej.