Podolodzy w DDP “Złoty Wiek”

Podologia jako dziedzina medycyny skupia się na diagnostyce, leczeniu i pielęgnacji stóp.

Podolodzy zajmują się zarówno stopami zdrowymi, jak i “chorymi” oraz zagrożonymi rozwojem jakiejś patologii np. zespołu stopy cukrzycowej, czyli groźnego powikłania cukrzycy, w postaci poważnych owrzodzeń skóre pojawiają się na skutek małego urazu.

Podolodzy zajmują się także pacjentami z wrodzonymi wadami i zniekształceniami stóp (np. haluksy), uszkodzeniami skóry stóp (modzele, odciski, owrzodzenia, brodawki) oraz grzybiczym zakażeniem paznokci, pęknięciami skóry na piętach, stwardniałym i zgrubiałym naskórkiem na piętach, czy wreszcie wrastającymi paznokciami.

Uczestnicy “Złotego Wieku” mieli okazję to takich konsultacji i wskazań do właściwego postępowania ze swoimi stopami ale nie tylko, gdyż panie podolożki specjalizują się również w dziedzinie ortopodologii, dzięki czemu mogły poddać ocenie stabilizację czynną i bierną stawów kończyny dolnej oraz predyspozycje do powstawania ewentualnych urazów czy zniekształceń stóp w przyszłości.

Po przebadaniu chętnych osób odbyło się losowanie, w wyniku którego jedna z uczestniczek wygrała voucher na wizytę już w gabinecie u naszych specjalistek .