POŻEGNANIE 2021 ROKU

Tradycyjnie w ostatni grudniowy dzień seniorzy Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek” w Koszalinie żegnali stary 2021 i witali Nowy 2022 Rok. O 11.00 w południe Jolanta Szewczyk ,kierownik DDP Złoty Wiek oraz przewodniczący Rady Seniorów w ZW złożyli seniorom i pracownikom noworoczne życzenia. Oboje byli zgodni, że w Nowym 2022 Roku największym życzeniem, które mogłoby się spełnić to zakończenie pandemii. Spotkanie było również okazją do podsumowania mijającego roku.