POŻEGNANIE 2022 ROKU

Tradycyjnie w ostatni grudniowy dzień seniorzy Dziennego Domu Pomocy ”Złoty Wiek” w Koszalinie żegnali stary 2022 i witali Nowy 2023 Rok. O godz.11.00 30 grudnia 2022 kierownik ośrodka Jolanta Szewczyk złożyła seniorom i pracownikom noworoczne życzenia. Seniorzy w skrócie podsumowali stary rok oraz lampką szampana wznieśli toast na nowy rok oczekując „lepszych czasów „ w zdrowiu , radości i pogodzie ducha.