Prelekcja

Pan Jarosław Jagiełowicz z koszalińskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej 23 marca 2023 roku był gościem w Dziennym Domu Pomocy „Złoty Wiek”. Seniorzy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji pt.” Bunt Młodych. Nielegalne organizacje młodzieżowe na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956”, po której wywiązała się interesująca dyskusja między seniorami a prelegentem.