Problem degradacji środowiska naturalnego

23 stycznia to “Dzień bez Opakowań Foliowych” i z tej okazji w DDP “Złoty Wiek” odbyła się prelekcja prowadzona przez panią Agnieszkę Lipską – pracownika Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

w Koszalinie.

Inicjatywa, która kilka lat temu zrodziła się w Polsce ze względów pro-ekologicznych, zasługuje na ciągłe edukowanie społeczeństwa na temat zagrożeń, które stwarza powszechne stosowanie toreb i opakowań foliowych. Pani Agnieszka Lipska szerzej przedstawiała nam problem zanieczyszczania środowiska i związanej z tym konieczności podnoszenia świadomości prowadzenia profilaktyki zapobiegającej degradacji Ziemi.

Dowiedzieliśmy się też o nowych zasadach segregacji śmieci, które będą obowiązywać od tego roku.