Radiowe spotkanie

Seniorzy Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek” 23 maja 2023 gościli panią Alicję Górską , dyrektor Radia Plus w Koszalinie. Radio to Jej wielka pasja .Opowiedziała seniorom o technicznych smaczkach przygotowania programu, ale także przedstawiła kilka ciekawych historii z życia radiowego oraz ciekawe opowieści z tworzenia swojego autorskiego programu radiowego „ W rytmie życia”. Kilka wywiadów szczególnie utkwiło w Jej pamięci. O nich właśnie seniorom opowiedziała. Było to bardzo ciekawe spotkanie .Bardzo dziękujemy pani redaktor.