Światowy Dzień Środowiska

Jak co roku 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Ten dzień celebruje ponad 100 krajów, a Polska znajduje się wśród nich od 17 lat.

Święto to zostało ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1972 roku, aby zwrócić uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska i uświadomić, że ludzie nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. Ze względu na to, że w tym roku 5 czerwca wypada w sobotę, członkowie Klubu „Senior +” postanowili już w piątek wybrać się na spacer po najbliższej okolicy, przyjrzeć się przyrodzie i podyskutować o swoich obserwacjach dotyczących jej stanu „tu i teraz”. Po powrocie do Klubu skupiliśmy po raz kolejny swoją uwagę na temacie segregacji śmieci i kwestii dbania o naszą (jeszcze) Zieloną Planetę.