100 lat odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej Nr 7

Wielka Rocznica odzyskania Niepodległości przez nasz kraj to niekończące się uroczystości i spotkania z dziećmi w różnym wieku. Takie wydarzenia krzepią i napawają optymizmem oraz wiarą w znajomość historii Polski przez najmłodsze pokolenie, kształtowanie ich postaw patriotycznych.

Dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie przedstawiły nam widowisko muzyczno – słowne w temacie stulecia odzyskania niepodległości, co wywoływało łzy wzruszenia u seniorów DDP “Złoty Wiek”. Uczniowie zostali poczęstowani ciasteczkami własnego wypieku, zostali też zapoznani z formami działalności naszego Domu i oprowadzeni po siedzibie przez pracownika panią Annę.