TELEOPIEKA

W DDP” Zloty Wiek” w Koszalinie odbyło się spotkanie, podczas którego pani A. Adach , inspektor w Biurze Projektowych DPS” Zielony Taras” w Koszalinie opowiadała seniorom o usłudze , która jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców miasta. Chodzi o usługę teleopieki , która zapewnia bezpieczeństwo i wsparcie osobom samotnym , pozostającym w domu. Wyposażenie seniorów w opaskę umożliwia wezwanie pomocy w nagłych wypadkach po wciśnięciu przycisku SOS lub zastosowaniu dyspozycji głosowej. Każdy zainteresowany senior , który ukończył 75 lat i złożył wniosek w DPS’ Zielony Taras” w Koszalinie otrzyma nieodpłatnie opaskę na nadgarstek wraz z instrukcją obsługi. Zainteresowanie wśród seniorów było bardzo duże.

 

.