To już 5 lat naszego DPS !

Piąta rocznica istnienia Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras”, to okazja do świętowania przez wszystkich mieszkańców i pracowników, którzy funkcjonują i pracują w strukturach tego Domu.

DDP “Złoty Wiek” jako komórka organizacyjna DPS-u, uczciła to wydarzenie i równolegle

z mieszkańcami i personelem z ulicy Teligi, radośnie przeżywaliśmy ten fakt wspominając, śpiewając, oglądając zdjęcia z wcześniejszych wydarzeń i konsumując specjalnie przyrządzone na ten dzień potrawy.

Był quiz z wiedzy o DPS, zawierający pytania ze znajomości podstawowych informacji m. in. na temat adresu, kierownictwa czy podległych jednostek, z czym seniorzy poradzili sobie zaskakująco dobrze. Ciekawym elementem spotkania były odczytywane wiersze, napisane przez jedną z uczestniczek, która pisała okazjonalne teksty, traktujące o “Złotym Wieku”, kadrze i uczestnikach, będących członkami społeczności Domu.

Gość honorowy uroczystości – Pani Katarzyna Łuczak – Zastępca dyrektora naszej instytucji, gratulując wszystkim jubileuszu i dziękując za wkład pracy wnoszony przez pracowników, po wręczeniu okazjonalnej kartki kierownikowi jednostki, rozpoczęła krojenie wyśmienitego tortu.