SYSTEM Z INWESTYCJĄ

Projektujemy, instalujemy i uruchamiamy gotowy system nawigacji wewnątrz budynkowej według potrzeb klienta. Klient opłaca jednorazowo koszt wykonania systemu na wskazanych obiektach. 

Po uruchomieniu systemu pozostają jedynie opłaty za licencje, support oraz administrację systemu. Gwarantujemy rozwój aplikacji.