Wielkanoc jest wyjątkowa

Wyjątkowość tych świąt to nie tylko data, pod którą w tym roku wypada Wielkanoc a zdarza się tak raz na 19 lat, wyjątkowe są też spotkania świąteczne w “Złotym Wieku”.

Podkreślić trzeba ważność możliwości obchodzenia tych świąt, kiedy to w gronie osób sobie bliskich choć niespokrewnionych, nasi uczestnicy mają możliwość poczuć klimat i doniosłość wydarzeń Wielkiej Nocy, gdyż w samotności (a tak czasem się zdarza wśród starszych osób)) trudno jest w pełni radować się i celebrować tak ważne wydarzenie.

Tu w naszej społeczności, przy świątecznym stole wzruszamy się i cieszymy swoją obecnością, składamy życzenia zdrowia, szczęścia i jak najdłuższych i najczęstszych spotkań w naszym Domu. A radowali się z nami m.in. pan Wojciech Kasprzyk – zastępca prezydenta Koszalina i Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Włodarczyk.