Wyróżnienia i nagrody w “Złotym Wieku”

Na początku bieżącego roku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące działania seniorów DDP “Złoty Wiek” w roku 2018. W trakcie uroczystości wręczono dyplomy i wyróżniono osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy wizerunku naszego Domu.

Dziesięciu uczestników wraz z dyplomami na których widniały przyznane przez grono pracownicze tytuły, otrzymało nagrody rzeczowe opatrzone słownym i bogatym uzasadnieniem. Kilku seniorów usłyszało wyróżnienia predysponujące do nagrody w kolejnym roku działalności, co miało zachęcić wszystkich do większej aktywności.