Wystawa w Galerii Ratusz

Spacer do Galerii Ratusz w Koszalinie był cudowną wycieczką. Seniorzy zobaczyli dwie wystawy. Jedną w Urzędzie Miasta , drugą ,fotograficzną na placu przed Ratuszem.

‘Nasz świat „ to tytuł wystawy artystów plastyków ze Związku Plastyków, Artystów RP o/Koszalin. To odczucia , wrażenia, piękno oraz indywidualne spojrzenie na temat. Na zewnątrz seniorzy obejrzeli wystawę fotograficzną Krzysztofa Sokołowa pt.”Fotograf mówi zdjęciami” . Seniorom bardzo podobały się obrazy. Po wystawie ,ten przyjemny dzień uczcili lodami na koszalińskim Rynku.