Wystawa w Muzeum

Na wystawę do koszalińskiego Muzeum w piątek 22 lipca 2022 poszli seniorzy z DDP „Złoty Wiek” w Koszalinie. Prace prezentowane na wystawie pod hasłem „horyzonty pejzażu” pochodzą z bogatych zbiorów Działu Sztuki Współczesnej naszego Muzeum.

Gównie z kolekcji Osieckiej z plenerów awangardowych odbywających się nieopodal Koszalina w latach 1963-1981.Opowieść składa się z 7 rozdziałów. Każda część jest poświęcona wybranym zagadnieniom. Tytuł wystawy ma podwójne znaczenie. Po pierwsze odnosi się do głównego tematu, po drugie dotyczy naszych granic zarówno tych poznawczych jak i naszej wiedzy , którą zdobywamy każdego dnia. Sztuka współczesna uzmysławia nam poprzez różnorodność tych prac różne sposoby widzenia natury. Seniorom bardzo się podobała wystawa.