Podsumowanie 2015 roku

PODSUMOWANIE_ROKU_2015[1]W dniu 11 lutego w DDP “Złoty Wiek”, odbyło się uroczyste podsumowanie 2015 roku.

Nasi Seniorzy uhonorowani zostali certyfikatami i medalami. Wyróżnieni mieszkańcy otrzymali certyfikaty: “Super Seniora”, “Aktywnego Seniora” czy “Miłego Seniora“. Uroczystości nadała podniosły charakter Seniorka III Wieku, gościnnie czytając poezje.