Akcja Zielony Taras III

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie po raz trzeci ogłasza:

Akcję „Zielony Taras”

Celem Akcji jest zbiórka roślin, donic i ziemi ogrodowej, które zostaną przeznaczone do obsadzenia tarasu przy DPS, gdzie staramy się stworzyć bezpieczne i przyjazne miejsce dla naszych mieszkańców,
by mogli wspólnie wypocząć w otoczeniu pięknych roślin, i poprawić swoje samopoczucie.

 

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy naszą Akcję w 2020 roku i od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem, które przerosło nasze oczekiwania. Podobnie było podczas drugiej edycji. Zyskaliśmy wówczas nie tylko pięknie ozdobiony taras, ale także zaczątek kwietnej łąki, wraz z domkami
dla zapylaczy, rabatę z trawami ozdobnymi, szpaler tui oraz magnolie, które pięknie nam zakwitły tej wiosny. Wsparli nas mieszkańcy Koszalina oraz osoby spoza naszego miasta. Do Akcji włączyli się także koszalińscy i okoliczni przedsiębiorcy, miejskie jednostki organizacyjne, w tym dzieci ze szkół
i przedszkoli, Politechnika Koszalińska oraz PGK Sp. z o.o. w Koszalinie. Prezydent Miasta Koszalina wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej osobiście posadzili podarowane przez siebie drzewka. Jesienią połączyliśmy akcję z Nadleśnictwem Manowo, które przekazało nam sadzonki dzikich jabłoni,
wraz z tabliczkami informacyjnymi.

Nasi mieszkańcy, przy pomocy pracowników Domu, obsadzili donice podarowanymi roślinami,

co dało im dużo satysfakcji. Posadzone rośliny cieszyły nas do późnej jesieni.

 

Tegoroczna akcja „Zielony Taras” rozpoczęła się w dniu 6 maja 2022 r. Naszymi gośćmi była grupa Muchomorków z Przedszkola Nr 13 w Koszalinie i klasa 1a ze Szkoły Podstawowej Nr 13 w Koszalinie. Wydarzenie rozpoczął występ artystyczny dzieci, które zaśpiewały piosenki o wiośnie i zadeklamowały wiersze Jana Brzechwy. Na zakończenie dzieci podarowały naszym seniorom przygotowane przez siebie prace plastyczne. Następnie z wielkim zaangażowaniem posadziły dla naszych mieszkańców cebule liliowców i Irysów, które zostały nam podarowane podczas akcji w 2021 r. Ważnym punktem było również sadzenie drzewek owocowych. Jeden egzemplarz drzewka został posadzony na terenie DPS,
a bliźniacze drzewka dzieci będą mogły zasadzić na terenie swojej placówki. Wydarzenie to upamiętnią tabliczki z napisem „Opiekun drzewka”.

 

W imieniu naszych mieszkańców ponownie prosimy o podarowanie nam, w ramach naszej akcji, sadzonek roślin, które są zbędne w Państwa ogrodach, na tarasach czy balkonach, zwłaszcza takie,
które dobrze znoszą duże nasłonecznienie i wietrzną pogodę. Mile widziane są również donice, ziemia ogrodowa, i inne przedmioty, które pomogą nam w ozdobieniu naszego tarasu. Przyjmiemy każdy zielony dar serca, za który z góry dziękujemy.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 94 717 08 95, 94 717 05 24 lub 94 717 08 90. Jeżeli darczyńcy chcą pozostać anonimowi, mogą dostarczyć rośliny bezpośrednio
do DPS i pozostawić je na naszym tarasie.

 

Akcja trwa do dnia 10 czerwca 2022 r. Oczywiście, jeśli darczyńcy będą chcieli podarować nam rośliny, mogą to zrobić również po tym terminie.