Akcja „Zielony Taras”

W dniu 10 maja 2021 r., w ramach ogłoszonej przez DPS Akcji „Zielony Taras”, Politechnika Koszalińska przekazała dwa domki dla owadów zapylających oraz nasiona do urządzenia kwietnej łąki.
W uroczystości uczestniczyła dr hab. Alina Adamczak, profesor PK i prodziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa oraz współautor instalacji Jakub Nowak. Podziękowania za udzielone wsparcie złożyła Pani Grażyna Sienkiewicz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie oraz mieszkańcy DPS, wręczając przedstawicielom uczelni drobny upominek.

Przekazane nasiona roślin zostały wysiane do przygotowanego wcześniej podłoża. Łąka, która z nich wyrośnie będzie wabiła pożyteczne owady, stanowiąc ich źródło pokarmu, od wczesnej wiosny,
aż do późnej jesieni. Zainstalowane domki dla zwabionych zapylaczy będą stałym elementem otoczenia DPS. Habitaty w formie  plastra miodu to ciekawy pomysł, który wyróżnia ten projekt i podkreśla nie tylko jego walor estetyczny, ale także edukacyjny. Ze względu na zjawisko zanikania dzikich pszczół, trzmieli oraz pszczół miodnych i innych owadów zapylających, będzie to ważny element edukacji ekologicznej i integracji międzypokoleniowej.

Teraz już tylko czekamy na deszcz.

 

Zachęcamy wszystkich do udziału w Akcji „Zielony Taras”, która potrwa do końca maja bieżącego roku. Osoby zainteresowane mogą nam podarować sadzonki roślin, donice i ziemię ogrodową, dzięki którym upiększymy taras i teren zielony przy DPS.