Aktywne uczestnictwo w terapii zajęciowej

W ramach terapii zajęciowej seniorzy angażowani są w różnego rodzaju aktywności – wyklejanie, malowanie, wycinanie, treningi funkcji poznawczych oraz wiele wiele innych – każde może znaleźć coś dla siebie.

Podczas zajęć podejmowane są ćwiczenia, które działają nie tylko na sprawność fizyczną ale przede wszystkim na samopoczucie i rozwój intelektualny.