Dawny Koszalin

Za sprawą pana Wacława Kobera, byłego, długoletniego pracownika DDP “Złoty Wiek”, w naszym Domu odbyło się spotkanie miłośników naszego miasta i regionu.

Pan Wacek jako nasz pracownik, przed emeryturą prowadził cykl spotkań poświęconych miastu Koszalin i terenom Pomorza zachodniego, co było sporą atrakcją dla naszych uczestników. Na prośbę seniorów przyjął zaproszenie i zorganizował ciekawe spotkanie dotyczące okresu końca wojny i tuż po niej przez pryzmat regionu północnej części Polski. Dużą pomocą naukową były publikacje autora książek o Koszalinie, pana Piotra Polechońskiego – niegdyś również gościa “Złotego Wieku”.

Uczestnicy z uwagą słuchali wykładu, włączali się też w dyskusję, wykazując przy tym niemałą wiedzę a przede wszystkim zainteresowanie. Na koniec odbył się test z wiedzy uzyskanej podczas wykładu a dla zwycięzców prelegent ufundował słodkie upominki.

Spotkania mają być cykliczne i seniorzy bardzo prosili o kolejny wykład na temat historii miasta Koszalina, na co przystał nasz gość pan Wacław Kober.