Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie laureatem konkursu ZUS

 

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie laureatem konkursu ZUS

Milo nam poinformować, że Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”
w Koszalinie został laureatem konkursu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które zostaną zrealizowane w 2024 roku.

Na konkurs ZUS wpłynęło 5155 wniosków, na liście rankingowej ujęto 2705 projektów z czego dofinansowanie uzyskało 966. Przyznanie dofinansowania zależało od liczby punktów otrzymanych w ramach oceny formalnej|
i merytorycznej. Na realizację projektu: „POPRAWA BEPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OPIEKUNÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ “ZIELONY TARAS”
W KOSZALINIE POPRZEZ ZAKUP PODNOŚNIKA PODSUFITOWEGO WSPOMAGAJĄCEGO OPIEKĘ NAD OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI”
uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 26 218,80 (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemnaście złotych 80/100).

Zakup podnośnika podsufitowego przyczyni się do zmniejszenia ryzyka urazów układu mięśniowo-szkieletowego wywołanych ręcznym dźwiganiem osób obłożnie chorych i wpłynie na poprawę warunków pracy opiekunów oraz bezpieczeństwo mieszkańców.