Dzień bibliotekarza

 

Z okazji Dnia Bibliotekarza seniorzy z DDP “Złoty Wiek” odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Koszalinie. Nasi uczestnicy złożyli życzenia, wręczyli pracującym tam bibliotekarzom własnoręcznie wykonany drobny prezent w postaci sowy.

W trakcie wizyty seniorzy obejrzeli bogaty księgozbiór biblioteczny, zapoznali się ze specyfiką pracy bibliotekarza na miejscu a także poza instytucją jak np. wizyty w miejscach zamieszkania osób starszych, które nie mogą wychodzić z domu ale nadal pragnął zgłębiać literaturę. W ramach współpracy pomiędzy biblioteką a naszym domem pomocy społecznej, bibliotekarze odwiedzają raz w miesiącu DPS, przynosząc ze sobą dawkę literatury pięknej na spotkania z mieszkańcami i uczestnikami dziennych domów.