Goście ….

W dniu 13 czerwca 2017r, w naszym domu gościliśmy Panią Krystynę Jaśkiewicz – dyrektora i Panią Mariannę Chmielewską – głównego księgowego Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Suwałkach. 

Panie obejrzały nasza placówkę, odwiedziły mieszkańców oraz uczestników Dziennego Domu Senior WIGOR i Złoty Wiek. Odbyło się spotkanie,  na którym wymieniono doświadczenia w ramach prowadzenia domu pomocy. Mamy nadzieję, że Panie o nas będą długo pamiętały i powtórnie zawitają w naszym domu.