Grupa Rekonstrukcyjna United Airsoft Corp

21.02. oraz 22.02. 2023 były dla uczestników Dziennego Domu Pogodna Jesień „Senior+” oraz Klubu Różany Zakątek „Senior+” dniami o tematyce militarno – historycznej. Placówki te odwiedziła Grupa Rekonstrukcyjna UAC. Członkowie grupy pojawili się w pełnym umundurowaniu oraz „z bronią”. Seniorzy z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji na temat pracy żołnierzy, znaczenia służb mundurowych podczas wojny i pokoju. Dowiedzieli się tez czemu służy idea rekonstrukcji zdarzeń historycznych. Największe zainteresowanie wzbudziły pokazowe atrapy broni różnego typu – od małego pistoletu do ogromnego karabinu maszynowego. Spotkania uwieńczone zostały „zdjęciami bojowymi” 😉