Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Celem Światowego Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Przypada on 23 lutego i w Złotym Wieku seniorzy dowiedzieli się wiele o depresji.

Depresja to jedna z najbardziej popularnych chorób, która w znaczący sposób utrudnia funkcjonowanie ludzi w społeczeństwie, a także jest przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy. Szybkie tempo życia, stres, nadmiar obowiązków czy też brak wsparcia ze strony najbliższych, sprawiają, iż na depresję zapadają nie tylko osoby dorosłe, ale także dzieci.” Jest zdradliwa, łatwo ją pomylić z objawami innych chorób. Obecnie na depresję choruje na świecie około 350 mln ludzi. Depresja jest chorobą ciała i ducha, która może dotknąć każdego. Nie jest ona uwarunkowana płcią, wiekiem czy statusem społecznym. Seniorzy posłuchali pogadanki na temat tej strasznej choroby przygotowanej przez pracowników Placówki. Ponadto w związku z tym świętem wprowadzono, w ramach zajęć wśród seniorów „Dzień pozytywnego myślenia”, podczas którego raz w miesiącu seniorzy będą rozwijać pozytywne myślenie, tworzyć w sobie radość ducha poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i kreatywne zajęcia plastyczne.