Informujemy

Informujemy, że w związku z Zaktualizowanymi rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla domów pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie od 11 czerwca 2021 roku umożliwił mieszkańcom wyjście poza teren placówki z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego tj.

  • w miejscach publicznych zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m od innych osób
  • nie witać się przez podanie reki, pocałunki, przytulanie
  • unikać nieuzasadnionych kontaktów z innymi osobami
  • w otoczeniu innych osób i pomieszczeniach zamkniętych zasłaniać usta i nos maseczką
  • często myć ręce wodą z mydłem