Nie daj się oszukać!

 

W ramach programu ogólnopolskiego “Policja Zachodniopomorska ostrzega”, pan Robert Faryniarz nadkomisarz koszalińskiej komendy policji wygłosił w dniu 21 marca bardzo ciekawy wykład. Nasilone formy różnorodnych oszustw, które już od kilku lat mają miejsce w naszym kraju, są powodem działań prewencyjnych, które mają wyczulić ludzi na metody stosowane wobec osób starszych przez dobrze wyszkolonych przestępców.

Chodzi o metodę “na wnuczka” ale też inne, które wykorzystują ufność i dobroć ludzi w podeszłym wieku. Były pytania, wywiązała się dyskusja i trzeba stwierdzić, że uczestnicy spotkania wykazali duże zainteresowanie tematem. Pan nadkomisarz na koniec otrzymał upominki jako wyraz uznania dla swojej pracy co spowodowało duże zainteresowanie działalnością Ośrodka, zwłaszcza tym, co wytwarzamy w naszych pracowniach. Seniorzy oprowadzili pana Roberta po naszej siedzibie, pokazywali prace, opowiadali jak funkcjonuje nasz Dom i zaprosili na kolejne spotkanie – tym razem w plenerze bo jak mówi hasło z ulotki ostrzegawczej Policji Zachodniopomorskiej “Nigdy nie jest za późno, aby nauczyć się czegoś nowego”.